Παράδοση έργου για την ιστοσελίδα της ΟΠΑΜ

Νίκος Καλογρίδης

12/04/2011
Νίκος Καλογρίδης

Αναγνώσεις: 9477 - Σχόλια:

Παραδόθηκε η ιστοσελίδα για την Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών μεταφορών. Ο ιστότοπος είναι βασισμένος στην πλατφόρμα wordpress και επιτρέπει την δυναμική διαχείριση του περιεχομένου απο τα μέλη της ΟΠΑΜ.

Ιστοσελίδα ΟΠΑΜ

Επιστροφή στα άρθρα μας

Σχόλια